Υλικά Χειροτεχνίας

4.50
4.5
4,50 με ΦΠΑ
4.50
4.5
4,50 με ΦΠΑ
14.40
14.4
Από:€14.40
14,40 με ΦΠΑ
0.45
0.45
Από:€0.45
0,45 με ΦΠΑ
0.07
0.07
Από:€0.07
0,07 με ΦΠΑ
4.40
4.4
Από:€4.40
4,40 με ΦΠΑ
0.45
0.45
Από:€0.45
0,45 με ΦΠΑ
Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ενδέχεται να υπάρχουν μικρές δεκαδικές διαφορές στο τιμολόγιό σας, λόγω στρογγυλοποιήσεων κατά την έκδοση αυτού, σε σχέση με το ποσό που εμφανίζεται στην παραγγελία σας